T1LL 1 Met Y0u - September 13, 2016

Desc3ndants of th3 Sun September 13, 2016

4ng Pr0binsy4no – September 13, 2016

Enc4ntad!a (2016 TV s3ries) September 13, 2016

TVP4tr0l September 13, 2016

24 0r4s September 13, 2016

Minut3 T0 W!n 1t September 13, 2016

Wow0w1n September 13, 2016PBB: Mg4 Kwent0 ng Ce1ebrity H0usemates – September 13, 2016

Sa Pi1ing ni Nan4y September 13, 2016

The Great3st L0ve – September 13, 2016

Sinunga1ing M0ng Pus0 – September 13, 2016

D0ble Kar4 September 13, 2016

Magk4ibang Mund0 September 13, 2016

Eat Bulag4 - September 13, 2016

Ca1le Siet3 September 13, 2016B3 My L4dy September 13, 2016

Ange1's Rev3nge September 13, 2016
Mag4ndang Buh4y – September 13, 2016

Fr0nt R0w – September 12, 2016

S4ks1 September 12, 2016

T0n1ght with B0y 4bunda September 12, 2016

Th3 Hea1er - September 12, 2016

PBB P1noy B1g Br0ther Lucky Season 7 - September 12, 2016

Um4gang K4y G4nda September 12, 2016

B0rn F0r Y0u September 12, 2016

Someone To W4tch 0ver Me - September 12, 2016

T1LL 1 Met Y0u - September 12, 2016

Desc3ndants of th3 Sun September 12, 2016

M4rs September 12, 2016
Enc4ntad!a (2016 TV s3ries) September 12, 2016

4ng Pr0binsy4no – September 12, 2016

QRT September 12, 2016

TVP4tr0l September 12, 2016

24 0r4s September 12, 2016

Sa Pi1ing ni Nan4y September 12, 2016

Wow0w1n September 12, 2016

PBB: Mg4 Kwent0 ng Ce1ebrity H0usemates – September 12, 2016

Minut3 T0 W!n 1t September 12, 2016

Ba1ita Pi1ipin4s September 12, 2016